RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนกจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค

ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่แผนก
2. ประสานงานกับแหล่งผลิต , ตัวแทนจำหน่าย เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ในความรับผิดชอบทั้งหมดให้ถูกต้องเรียบร้อย
4. ประสานงานในการขอราคาขายจากผู้ขาย เพื่อทำการเปรียบเทียบราคา ประสานงานกับหยน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ
5. เดินทางไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในกรณืที่ผู้ขายไม่สามารถส่งได้
6. รวบรวมข้อมูลในแผนกจัดซื้อทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
7. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค
8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
ความสามารถ :
- มีความรู้ในการจัดซื้อ , มีความซื่อสัตย์ , รอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
คุณสมบัติอื่นๆ :
- สามารถขับรถยนต์ได้
- บุคลิกดี
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 – 13,000 บาท