RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานรักษาความสะอาด

ตำแหน่งงาน : พนักงานรักษาความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก , เกาะสมุย (อ.ดอนสัก , อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก โดยไม่ขาดตกบกพร่อง
2. จัดเตรียมเบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดให้พร้อมที่จะใช้งาน
3. ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ห้องน้ำ ตลอดเวลาการทำงาน
4. ทำความสะอาด เก็บขยะ และ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณอาคารภายในบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาความสะอาด
5. ดูแล ทำความสะอาด บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหลวงพ่อโต
6. แจ้งการซ่อมทำกรณีห้องน้ำมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้
7. ดูแล และ หาข้อบกพร่องในการทำงาน เพื่อนำมาทำการปรับปรุงแก้ไข และ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิป.4 หรือ มีประสบการณ์ตรง
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- ขยัน อดทน และ รักสะอาด
คุณสมบัติอื่นๆ :
-
จำนวนที่เปิดรับ :
3 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 บาท