RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับใช้ในกิจการเดินเรือ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับพลังงานสำรองและยังเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนสีเขียวในพื้นที่  รวมถึงดูแลสภาพน้ำบริเวณท่าเรือเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมลภาวะปนเปื้อน สะอาด ปลอดภัย ทั้งแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงานของบริษัท

 

July 12, 2018
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำท่าเรือเกาะพะงันเพื่อป้องกันแนวปะการัง นำร่องแผนระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน)หรือ RP ร่วมกับ เครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำ บริเวณท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เพื่อให้เรือที่สัญจรเข้าออกบริเวณท่าเรือเป็นไ...
April 9, 2018
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2018 โดยร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชายหาดและบริเวณท่าเรือดอนสัก ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสวยงามและเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาใช้บริการท่าเรือเฟอร์รี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้...
September 1, 2016
กลุ่มนักเรียน คุณครู และประชาชนจากพื้นที่ดอนสัก ร่วมกับพนักงานและทีมผู้บริหาร จากท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ร่วมกันปลูกป่า ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปลูกต้นไม้กว่า 400 ต้น ในพื้นที่ท่าเรือ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่ และร่วมกันปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เหล่าเด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่จะเติบใหญ่ ให้ร่มเงา และสวยงาม เพิ่มสีเขียว เพิ่มคุณภาพชีวิตในชุมชน อยู่คู่กับท่าเรือตลอดไป (งานกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดข...